8.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/7


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 30. juli 2018 — COPEBI SCA mod Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Sag C-505/18)

(2018/C 364/06)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: COPEBI SCA

Sagsøgt: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Anden part: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Præjudicielt spørgsmål

Skal Europa-Kommissionens beslutning 2009/402/EF af 28. januar 2009 om »salgsfremmeplanerne« for frugt og grøntsager indført i Frankrig (C 29/05 (ex NN 57/05)) (1) fortolkes således, at den omfatter den støtte, som office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) har udbetalt til comité économique agricole du bigarreau d’industrie (CEBI), og som blev tildelt producenterne af hjertekirsebær til industriel brug af de producentsammenslutninger, der er medlemmer af dette udvalg, idet CEBI ikke er blandt de otte økonomiske udvalg, der er omtalt i beslutningens punkt 15, og den pågældende støtte i modsætning til den finansieringsordning, der er beskrevet i denne beslutnings punkt 24-28, udelukkende blev finansieret af ONIFLHOR’s støtte og ikke også af frivillige bidrag fra producenterne, de såkaldte »erhvervsandele«?


(1)  EUT L 127, s. 11.