22.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 381/14


Žalba koju je 26. srpnja 2018. podnijela Inge Barnett protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 16. svibnja 2018. u predmetu T-23/17, Barnett protiv Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO)

(Predmet C-503/18 P)

(2018/C 381/15)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Inge Barnett (zastupnici: S. Orlandi, T. Martin, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Zahtjevi

Ponajprije:

ukinuti presudu Općeg suda od 16. svibnja 2018., Barnett/EGSO, T-23/17, EU:T:2018:271;

poništiti odluku EGSO-a od 21. ožujka 2016. usvojenu radi izvršenja presude od 22. rujna 2015., Barnett/EGSO, F-20/14, EU:F:2015:107;

naložiti EGSO-u snošenje troškova.

Podredno:

ukinuti presudu Općeg suda od 16. svibnja 2018. Barnett/EGSO, T-23/17, EU:T:2018:271;

poništiti odluku EGSO-a od 21. ožujka 2016., usvojenu radi izvršenja presude od 22. rujna 2015. Barnett/EGSO, F-20/14, EU:F:2015/107;

naložiti EGSO-u da tužitelju isplati iznos od 207 994,14 eura na ime pretrpljene imovinske štete, uvećan za zatezne kamate počevši od dana dospijeća dugovanih iznosa, po stopi koju određuje Europska središnja banka (ESB) za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za tri i pol boda, te paušalni iznos od 25 000 eura na ime neimovinske štete koju je pretrpjela;

naložiti EGSO-u snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Tužiteljica tvrdi da je Opći sud počinio više pogrešaka koje se tiču prava smatrajući da je EGSO mogao, prilikom izvršenja presude Službeničkog suda, samo ponovno ispitati žaliteljičinu kandidaturu u pogledu navodnog interesa službe koji je bio prepoznat tri godine nakon donošenja prvu odluke o obijanju njezine kandidature te nije bio poznat strankama do 21. ožujka 2016. Taj navodni interes službe koji eliminira žaliteljicu s popisa uspješnih kandidata jer je bila neophodna za dobro funkcioniranje službe, nema veze s primjenjivim općim provedbenim odredbama EGSO-a. Osim toga, na taj se navodni interes službe pozvalo bez savjetovanja s zajedničkim odborom. Taj je zajednički odbor još 2013. upozorio da će se u slučaju odustanka jednog od dva korisnika mjere, predložiti dodjeljivanje te prednosti žaliteljici, uzimajući u obzir interes službe.

Tužiteljica također tvrdi da je Opći sud povrijedio pravomoćnost presude Službeničkog suda.

Konačno, pobijana presuda zahvaćena je pogreškom koja se tiče prava na način da je Opći sud smatrao, unatoč prestanku pravne osnove koja je neophodna za donošenje pobijane odluke, da je EGSO ostao nadležan za donošenje odluke kao odgovor na žaliteljičinu kandidaturu. Kao odgovor na taj tužbeni razlog, Opći je sud osim toga iskrivio argumente koji su istaknuti u prilog tužiteljičinu prigovoru nenadležnosti.