17.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 328/29


Tožba, vložena 23. julija 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-481/18)

(2018/C 328/38)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnici: A. Szmytkowska, C. Sjödin, agentki)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Komisije 2012/39/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/17/ES o nekaterih tehničnih zahtevah za testiranje človeških tkiv in celic (1) oziroma v vsakem primeru s tem, da teh predpisov ni sporočilo Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 2(1) Direktive 2012/39/EU;

Italijanski republiki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 2(1) Direktive 2012/39/EU so morale države članice zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, sprejeti najpozneje do 17. junija 2014. Ker Italijanska republika ni sprejela zakonov in drugih predpisov, ki so potrebni za prenos te direktive, oziroma Komisiji teh predpisov ni sporočila, je Komisija sprožila postopek pred Sodiščem.


(1)  UL 2012, L 327, str. 24.