26.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 427/5


A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2018. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GP kontra Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(C-473/18. sz. ügy)

(2018/C 427/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: GP

Alperes: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2009. október 15-i H3. határozat (1) melyik rendelkezése alkalmazandó az alapeljárásban fennálló körülmények között a pénznemeknek az eltartott gyermekek után járó támogatás formájában nyújtott, gyermekek után járó családi ellátáshoz kapcsolódó átváltására?

2.

Az ennek megfelelően alkalmazandó rendelkezést konkrétan hogyan kell értelmezni az eltartott gyermekek után járó támogatások különbözeti kiegészítése árfolyamfüggő összegének megállapítására?

a)

Amennyiben a H3. határozat 2. pontja alkalmazandó, e rendelkezés értelmében melyik nap a „pénzügyi művelet[…] intézmény általi teljesítés[ének] napja”?

b)

Amennyiben a H3. határozat (adott esetben 4. pontjával összefüggésben értelmezett) 3. pontjának b) pontja alkalmazandó, e rendelkezés értelmében melyik hónap az, „amely hónaptól a rendelkezést alkalmazni kell”?

c)

Amennyiben a H3. határozat 5. pontja alkalmazandó, összeegyeztethető-e a nemzeti jog számára elsőbbséget biztosító záradék a 987/2009/EK rendelet (2) 90. cikkében szabályozott felhatalmazással? Amennyiben igen: a „másként rendelkező” nemzeti jogszabályok megkövetelik-e a formális törvényi rendelkezést, vagy elegendő a nemzeti közigazgatási hatóság igazgatási utasítása?

3.

Vannak-e sajátosságai az eltartott gyermekek után járó svájci támogatás pénzneme német Familienkasse (családi támogatást folyósító pénztár) általi átváltásának?

a)

Vannak e sajátosságai az eltartott gyermekek után járó svájci támogatás pénzneme német Familienkasse (családi támogatást folyósító pénztár) általi átváltásának?

b)

A pénznem H3. határozat szerinti átváltása tekintetében van-e jelentősége annak, hogy a svájci intézmény mikor állapította meg vagy fizette ki a családi ellátást?

c)

A pénznem H3. határozat szerinti átváltása tekintetében van-e jelentősége annak, hogy a német intézmény mikor utasította el vagy állapította meg az eltartott gyermekek után járó támogatások különbözeti kiegészítését?


(1)  A 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 90. cikkében említett valutaátváltási árfolyamok meghatározásakor figyelembe veendő időpontról szóló, 2009. október 15-i H3. határozat (HL 2010. C 106., 56. o.).

(2)  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 284., 1. o.)