26.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 427/4


A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. július 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IN kontra Belgische Staat

(C-469/18. sz. ügy)

(2018/C 427/07)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: IN

Ellenérdekű fél: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell–e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy a hozzáadottérték–adó tekintetében azzal minden körülmények között ellentétes a Charta 7. cikkében biztosított, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jog megsértésével szerzett bizonyítékok felhasználása, vagy elfogadható az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint [az előzetes döntéshozatalra utaló határozat 4. pontjában szereplőhöz] hasonlóan mérlegelhet az annak eldöntésére jogosult bíróság, hogy az ilyen bizonyíték felhasználható-e hozzáadottértékadó–kivetés alapjául?