5.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 399/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. srpnja 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – AV, BU protiv Comune di Bernareggio

(Predmet C-465/18)

(2018/C 399/28)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: AV, BU

Tuženik: Comune di Bernareggio

Prethodno pitanje

Protivi li se načelima slobode poslovnog nastana, nediskriminacije, jednakog postupanja, zaštite tržišnoga natjecanja i slobode kretanja radnika iz članaka 45., 49. do 56. i 106. UFEU-a, i iz članaka 15. i 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, te zahtjevima proporcionalnosti i razumnosti svojstvenima tim načelima, nacionalni propis poput onoga iz članka 12. stavka 2. L. 362/1991, koji, u slučaju prijenosa vlasništva na općinskoj ljekarni dodjeljuje pravo prvenstva zaposlenicima te ljekarne?