5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 16. července 2018 – AV, BU v. Comune di Bernareggio

(Věc C-465/18)

(2018/C 399/28)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: AV, BU

Odpůrkyně: Comune di Bernareggio

Předběžná otázka

Brání zásady svobody usazování, zákazu diskriminace, rovného zacházení, ochrany hospodářské soutěže a volného pohybu pracovníků uvedené v článku 45, v článcích 49 až 56 a v článku 106 SFEU, jakož i v článcích 15 a 16 Listiny základních práv EU a kritéria přiměřenosti a rozumnosti, jež jsou v nich obsažena, takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava uvedená v čl. 12 odst. 2 zákona č. 362/1991, která v případě převodu vlastnictví obecní lékárny přiznává zaměstnancům této lékárny předkupní právo?