22.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 381/4


2018 m. liepos 12 d. HK pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-574/16 HK / Komisija

(Byla C-460/18 P)

(2018/C 381/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: HK, atstovaujama advokatų A. Champetier, S. Rodrigues

Kitos proceso šalys: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

pripažinti apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu;

panaikinti 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimą (byla T-574/16);

išspręsti bylą iš esmės patenkinant apeliantės pirmojoje instancijoje pateiktus reikalavimus, įskaitant bylinėjimosi išlaidų priteisimą iš kitos proceso šalies; arba, jeigu šis reikalavimas nebūtų patenkintas,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą, o bylinėjimosi apeliaciniame procese išlaidų klausimas tuomet būtų išspręstas pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 184 straipsnį.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo du teisinius pagrindus. Pirmasis pagrindas grindžiamas Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 17 straipsnio pažeidimu ir motyvavimo dviprasmiškumu, nenuoseklumu ir prieštaringumu. Antrasis pagrindas grindžiamas nediskriminavimo principo pažeidimu ir nepakankamu motyvavimu.