22.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/4


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-574/16. sz., HK kontra Bizottság ügyben 2018. május 3-án hozott ítélete ellen HK által 2018. július 12-én benyújtott fellebbezés

(C-460/18. sz. ügy)

(2018/C 381/05)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: HK (képviselők: A. Champetier, S. Rodrigues ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság állapítsa meg, hogy a fellebbezés elfogadható és megalapozott;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2018. május 3-i ítéletét (T-574/16. sz. ügy);

ismertesse az ügyet határozathozatal céljából és adjon helyt a fellebbező kérelmeinek, ideértve az ellenérdekű fél költségek viselésére való kötelezését vagy ennek hiányában

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé határozathozatal céljából, és ebben az esetben a fellebbezési eljárás költségeiről a Bíróság eljárási szabályzatának 184. cikke alapján határozzanak.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező két jogalapot hoz fel. Az első jogalap a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. melléklete 17. cikke első bekezdésének megsértésére vonatkozik, valamint az indokolás nem egyértelmű, következetlen és ellentmondásos jellegére. A második jogalap a hátrányos megkülönböztetés elvének megsértésére és az indokolás elégtelenségére vonatkozik.