24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 341/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 12 iulie 2018 – „GVC Services (Bulgaria)” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Cauza C-458/18)

(2018/C 341/09)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Sofia-grad

Părțile din procedura principală

Reclamantă:„GVC Services (Bulgaria)” EOOD

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Întrebările preliminare

1)

Dispozițiile coroborate ale articolului 2 litera (a) punctul (i) din Directiva 2011/96/UE (1) și ale anexei I partea A literele (a) și (b) la aceasta trebuie interpretate în sensul că noțiunea „societăți constituite în conformitate cu legislația Regatului Unit” includ și societățile constituite în Gibraltar?

2)

Dispozițiile coroborate ale articolului 2 litera (a) cifra (iii) din Directiva 2011/96/UE și ale anexei I partea B la aceasta trebuie interpretate în sensul că noțiunea „corporation tax în Regatul Unit” include și impozitul pe profit datorat în Gibraltar?


(1)  Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (JO 2011, L 345, p. 8).