24.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 341/8


Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2018. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GVC Services (Bulgaria) EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelnapraktika” – Sofia

(C-458/18. sz. ügy)

(2018/C 341/09)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen Sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes: GVC Services (Bulgaria) EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelnapraktika” – Sofia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2011/96/EU irányelv (1) I. melléklete A. részének ab) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikke a) pontjának i. alpontját, hogy „az Egyesült Királyság joga alapján alapított társaságok” megfogalmazás a Gibraltáron alapított társaságokra is vonatkozik?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 2011/96/EU irányelv I. melléklete B. részének összefüggésében értelmezett 2. cikke a) pontjának iii. alpontját, hogy „az Egyesült Királyságban: corporation tax” fogalom a Gibraltáron fizetendő társasági adóra is vonatkozik?


(1)  A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2011. november 11-i 2011/96/EU tanácsi irányelv (HL 2011. L 345., 8. o.).