17.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 328/28


Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republica Slovacă) la 9 iulie 2018 – UB/Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

(Cauza C-447/18)

(2018/C 328/37)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Recurent: UB

Intimat: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Întrebarea preliminară

În împrejurările din procedura principală, articolul 1 litera (w), articolul 4 și articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), coroborate cu dreptul la prestații de securitate socială și la avantaje sociale, care este prevăzut la articolul 34 alineatele (1) și (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pot fi interpretate în sensul că se opun aplicării unei dispoziții naționale potrivit căreia entitatea slovacă de asigurări sociale ține seama de cetățenia solicitantului ca o condiție fundamentală pentru nașterea dreptului reprezentanților sportivi naționali la o prestație suplimentară la pensia pentru limită de vârstă, deși dispoziția națională prevede și o altă cerință legală, și anume prezența în echipa națională a predecesorilor în drept[,] inclusiv a Republicii Socialiste Cehoslovace?


(1)  JO 2004 L 166, p. 1, Ediție specială 5/vol. 7, p. 82.