17.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 328/28


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2018. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – UB protiv Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

(Predmet C-447/18)

(2018/C 328/37)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: UB

Druga stranka u postupku: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava

Prethodno pitanje

Mogu li se članak 1. točka (w), članak 4. i članak 5. Uredbe (EZ) br. 883/2004 (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kada ih se tumači zajedno s pravom na prava iz socijalne sigurnosti i na socijalne povlastice, koje je utvrđeno u članku 34. stavcima 1. i 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u okolnostima glavnog postupka, tumačiti na način da im se protivi primjena nacionalnog pravila u skladu s kojim slovačko tijelo za socijalno osiguranje uzima u obzir državljanstvo podnositelja zahtjeva kao temeljni uvjet za ostvarenje prava državnih sportskih reprezentativaca na dodatak na starosnu mirovinu iako je dio nacionalnog propisa također i drugi zakonski uvjet, to jest članstvo u reprezentaciji pravnih prednika, uključujući Čehoslovačku Socijalističku Republiku?


(1)  SL 2004., L 166, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., , str. 160.)