17.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 328/28


Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 9 iulie 2018 – AGROBET CZ, s.r.o./Finanční úřad pro Středočeský kraj

(Cauza C-446/18)

(2018/C 328/36)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AGROBET CZ, s.r.o.

Pârât: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Întrebarea preliminară

Măsura adoptată de un stat membru care condiționează stabilirea și plata unei părți a unei deduceri a TVA-ului solicitate la finalizarea unei proceduri care se aplică tuturor tranzacțiilor impozabile desfășurate într-un anumit interval fiscal este conformă cu dreptul Uniunii Europene și în special cu principiul neutralității TVA-ului?