17.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 328/28


2018 m. liepos 9 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj

(Byla C-446/18)

(2018/C 328/36)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė (kasatorė): AGROBET CZ, s.r.o.

Atsakovė: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Prejudicinis klausimas

Ar tai, kad valstybė narė priima priemonę, pagal kurią reikalaujamos PVM atskaitos dalies apskaičiavimas ir sumokėjimas priklauso nuo procedūros, kuri taikoma visiems atitinkamo mokestinio laikotarpio apmokestinamiesiems sandoriams, užbaigimo, yra suderinama su Europos Sąjungos teise, ypač su PVM neutralumo principu?