17.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 328/28


A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2018. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AGROBET CZ., s.r.o. kontra Finanční úřad pro Středočeský kraj

(C-466/18. sz. ügy)

(2018/C 328/36)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: AGROBET CZ., s.r.o.

Alperes: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az európai uniós joggal, pontosabban a héasemlegesség elvével olyan intézkedés tagállam általi elfogadása, amely az érvényesíteni kívánt héalevonás egy részének megállapítását és a héakülönbözet visszatérítését az érintett adómegállapítási időszak valamennyi adóköteles ügyletére vonatkozó eljárás befejezésétől teszi függővé?