201808030352049952018/C 294/534432018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180704394021

Zadeva C-443/18: Tožba, vložena 4. julija 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika


C2942018SL3910120180704SL0053391402

Tožba, vložena 4. julija 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-443/18)

2018/C 294/53Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers, D. Bianchi, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

1.

ugotovi, da Italijanska republika

s tem, da na območju zadrževanja ni zagotovila takojšnje odstranitve vsaj vseh rastlin, okuženih s Xylella fastidiosa, če se nahajajo na okuženem območju do 20 km od meje med tem okuženim območjem in ostalim ozemljem Unije, ni izpolnila obveznosti iz člena 7(2)(c) Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 ( 1 );

s tem, da na območju zadrževanja ni zagotovila spremljanja navzočnosti Xylella fastidiosa z letnimi preiskavami ob ustreznem času, ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 7(7) Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789;

s tem, da je poleg tega nenehno opuščala takojšnje ukrepanje, da bi preprečila širjenje Xylella fastidiosa, ob nadaljnjih kršitvah posebnih obveznosti iz Sklepa (EU) 2015/789, ki se nanašajo na ustrezna prizadeta območja, s čimer je dopustila nadaljnjo širjenje bolezni, ni izpolnila obveznosti iz člena 6(2), (7) in (9) ter člena 7(2)(c) in (7) Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789, temeljnih obveznosti iz člena 16(1) Direktive 2000/29/ES ( 2 ) in obveznosti lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.

2.

Italijanski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Na podlagi elementov, ki jih ima Komisija na voljo in ki temeljijo na informacijah, ki jih je predložila Italijanska republika, na revizijah, ki jih je opravila Komisija ter na znanstvenih mnenjih EFSA in drugih organov, je razvidno, da so bile preiskave prepozne, da je prišlo do velikih zamud in da ni bilo opravljeno sekanje okuženih rastlin, in sicer ne le do datuma predložitve obrazloženega mnenja, temveč do vložitve te tožbe. Komisija zato meni, da je dokazana trajnost in splošnost neizpolnitve obveznosti Italije, da prepreči širjenje bolezni, iz zgoraj navedenih členov.


( 1 ) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/789 z dne 18. maja 2015 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko (UL L 125, str. 36).

( 2 ) Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 29, str. 258).