201807270472025192018/C 285/494342018CJC28520180813RO01ROINFO_JUDICIAL20180629313222

Cauza C-434/18: Acțiune introdusă la 29 iunie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană


C2852018RO3120120180629RO0049312322

Acțiune introdusă la 29 iunie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-434/18)

2018/C 285/49Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Patakia, G. Gattinara, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin faptul că nu a transmis Comisiei programul național pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolul 15 alineatul (4) coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive ( 1 );

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 15 alineatul (4) coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive stabilește că statele membre notifică pentru prima dată Comisiei „cât mai repede posibil” și, în orice caz, cel târziu la 23 august 2015, conținutul programului național propriu, care acoperă toate elementele prevăzute la articolul 12 din aceasta.

Comisia reține că din elementele furnizate de Republica Italiană în etapa precontencioasă a procedurii rezultă că respectiva transmitere nu a mai avut loc, în măsura în care autoritățile italiene nu au transmis încă Comisiei textul definitiv al programului național adoptat pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.


( 1 ) JO L 199, p. 48.