26.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/3


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 2 juli 2018 — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / BALEMA GmbH

(Zaak C-432/18)

(2018/C 427/05)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster tot Revision: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Verweerster in Revision: BALEMA GmbH

Prejudiciële vraag

Geldt de bescherming van de volledige benaming „Aceto Balsamico di Modena” ook voor het gebruik van de niet-geografische bestanddelen van de volledige benaming („Aceto”, „Balsamico”, „Aceto Balsamico”) (1)?


(1)  Uitlegging van artikel 1 van verordening (EG) nr. 583/2009 van de Commissie van 3 juli 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (PB 2009, L 175, blz. 7).