26.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 427/3


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2. juli 2018 — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena mod BALEMA GmbH

(Sag C-432/18)

(2018/C 427/05)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Sagsøgt: BALEMA GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Omfatter beskyttelsen af den samlede betegnelse »Aceto Balsamico di Modena« anvendelsen af de enkelte ikke-geografiske elementer, der indgår i den sammensatte betegnelse (»aceto«, »balsamico«, »aceto balsamico«) (1)?


(1)  Fortolkning af artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 583/2009 af 3.7.2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (EUT 2009, L 175, s. 7).