27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 301/19


Žalba koju je 26. lipnja 2018. podnio Mykola Yanovych Azarov protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 26. travnja 2018. u predmetu T-190/16, Mykola Yanovych Azarov protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Mykola Yanovych Azarov (zastupnici: A. Egger i G. Lansky, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 26. travnja 2018. u predmetu T-190/16;

sam donese konačnu odluku o sporu i poništi Odluku (Vijeća (ZVSP) 2016/318 od 4. ožujka 2016. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (1) i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2016/311 od 4. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (2), u dijelu u kojem se odnose na žalitelja i da naloži Vijeću snošenje troškova postupka pred Općim sudom i Sudom;

podredno drugoj točki zahtjeva, predmet vrati Općem sudu na ponovno odlučivanje uz pridržavanje pravnih stajališta izraženih u presudi Suda i da odluku o troškovima ostavi za kasnije.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sljedeće žalbene razloge:

1.

Opći sud nezakonito je utvrdio da Vijeće nije povrijedilo temeljna prava. Opći sud pogrešno je ocijenio pitanje zadiranja u pravo vlasništva i slobodu poduzetništva. Osobito je pogrešno ocijenio da su mjere prikladne i proporcionalne. Usto je počinio i povredu postupovnih pravila i prava.

2.

Opći je sud pogrešno presudio da Vijeće nije zloupotrijebilo svoju diskrecijsku ovlast. Kao prvo, uopće nije proveo konkretno ispitivanje u pogledu žalitelja. Kao drugo, Opći je sud pogrešno smatrao da je nebitno nepostojanje konkretnih dokaza.

3.

Opći je sud pogrešno utvrdio da Vijeće nije povrijedilo pravo na dobru upravu. Kao prvo, pogrešna su utvrđenja Općeg suda u pogledu dužnosti nepristranosti Vijeća. Kao drugo, Sud je zanemario doseg obveze obrazlaganja.

4.

Opći sud pogrešno je utvrdio da Vijeće nije počinilo „očitu pogrešku u ocjeni”.

5.

Opći je sud potpuno političkim obrazloženjem povrijedio pravo na pošteno suđenje.


(1)  SL 2016., L 60, str. 76.

(2)  SL 2016., L 60, str. 1.