27.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 301/19


Αναίρεση που άσκησε στις 26 Ιουνίου 2018 ο Mykola Yanovych Azarov κατά της απόφασης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 26 Απριλίου 2018 στην υπόθεση T-190/16, Mykola Yanovych Azarov κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Mykola Yanovych Azarov (εκπρόσωποι: A. Egger και G. Lansky, Rechtsanwälte)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 26ης Απριλίου 2018, στην υπόθεση T-190/16·

να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς και να ακυρώσει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/318 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/119/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία (1), καθώς και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/311 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 208/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία (2), καθόσον αφορούν τον αναιρεσείοντα, και να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα των διαδικασιών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου·

επικουρικώς ως προς το προεκτεθέν αίτημα, να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί δεσμευόμενο από τη νομική εκτίμηση που αναπτύσσεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, και να επιφυλαχθεί ως προς την κρίση επί των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναίρεσης και κύρια επιχειρήματα

Ο αναιρεσείων προβάλλει τους ακόλουθους λόγους αναίρεσης:

1.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε εσφαλμένως ότι το Συμβούλιο δεν προσέβαλε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Γενικό Δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθώς την παρέμβαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας καθώς και στην επιχειρηματική ελευθερία. Ιδίως υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, διότι έκρινε ότι τα μέτρα ήταν κατάλληλα και είχαν αναλογικό χαρακτήρα. Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο διέπραξε διαδικαστική πλημμέλεια και προσέβαλε διαδικαστικά δικαιώματα.

2.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε εσφαλμένως ότι το Συμβούλιο δεν καταχράστηκε την εξουσία του. Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο δεν διεξήγαγε έλεγχο που αφορά συγκεκριμένα τον προσφεύγοντα. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον έλαβε ως δεδομένο ότι η απουσία συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων είναι άνευ σημασίας.

3.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε εσφαλμένως ότι το Συμβούλιο δεν προσέβαλε το δικαίωμα χρηστής διοίκησης. Πρώτον, οι επισημάνσεις του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την υποχρέωση αμεροληψίας του Συμβουλίου ενέχουν πλάνη περί το δίκαιο. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη δεόντως τη σημασία της υποχρέωσης αιτιολόγησης.

4.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε εσφαλμένως ότι το Συμβούλιο δεν υπέπεσε σε «πρόδηλη πλάνη εκτίμησης».

5.

Το Γενικό Δικαστήριο προσέβαλε, λόγω της αμιγώς πολιτικού χαρακτήρα αιτιολογίας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.


(1)  ΕΕ 2016, L 60, σ. 76.

(2)  ΕΕ 2016, L 60, σ. 1.