27.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 301/19


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal administratif (Luxemburg) la 22 iunie 2018 – Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Cauza C-410/18)

(2018/C 301/26)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal administratif

Părțile din procedura principală

Reclamant: Nicolas Aubriet

Pârât: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Întrebarea preliminară

Condiția impusă studenților nerezidenți în Marele Ducat al Luxemburgului prin articolul 3 punctul 5 litera b) din Legea modificată din 24 iulie 2014 privind ajutorul financiar al statului pentru studii superioare, cu excluderea luării în considerare a oricărui alt criteriu de legătură, și anume de a fi copii de lucrători care au fost angajați sau care și-au desfășurat activitatea în Luxemburg pentru o perioadă de cel puțin cinci ani în cadrul unei perioade de referință de șapte ani la momentul formulării cererii de ajutor financiar, este necesară pentru a atinge obiectivul invocat de legiuitorul luxemburghez, care constă în a urmări încurajarea creșterii procentajului persoanelor care sunt titulare ale unei diplome de învățământ superior?