27.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 301/19


A tribunal administratif (Luxemburg) által 2018. június 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicolas Aubriet kontra Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(C-410/18. sz. ügy)

(2018/C 301/26)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif

Az alapeljárás felei

Felperes: Nicolas Aubriet

Alperes: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Szükséges-e a luxemburgi jogalkotó által hivatkozott cél eléréséhez – vagyis ahhoz, hogy ösztönözze a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek arányának növelését – a felsőoktatási tanulmányokhoz nyújtott állami pénzügyi támogatásról szóló, módosított 2014. július 24-i törvény 3. cikke 5. pontjának b) alpontja által a Luxemburgi Nagyhercegségben lakóhellyel nem rendelkező hallgatókra vonatkozóan bármilyen egyéb kapcsoló tényező figyelmen kívül hagyásával előírt azon feltétel, hogy e hallgatók olyan munkavállalók gyermekei, akiket a pénzügyi támogatás kérelmezésének időpontjában egy hétéves referencia-időszak folyamán legalább öt éve megszakítás nélkül Luxemburgban foglalkoztattak vagy ott folytatták tevékenységüket?