27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 301/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif (Luxemburg) on esittänyt 22.6.2018 – Nicolas Aubriet v. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(Asia C-410/18)

(2018/C 301/26)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Nicolas Aubriet

Vastaaja: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ennakkoratkaisukysymys

Onko korkeakouluopintoihin tarkoitetusta valtion taloudellisesta tuesta 24.7.2014 annetun muutetun lain 3 §:n 5 momentin b kohdassa Luxemburgin suurherttuakunnan ulkopuolella asuville opiskelijoille asetettu edellytys, jossa jätetään huomioimatta kaikki muut liitynnän perusteet ja jonka mukaan kyseisten opiskelijoiden on oltava sellaisten työntekijöiden lapsia, jotka ovat työskennelleet palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina Luxemburgissa vähintään viiden vuoden ajan seitsemän vuoden viitekaudella taloudellisen tuen hakemisajankohtana, tarpeen Luxemburgin lainsäätäjän edistämän tavoitteen saavuttamiseksi, kun tavoitteena on lisätä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta?