201808030202050072018/C 294/514072018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180621373822

Zadeva C-407/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 21 junija 2018 Višje sodišče v Mariboru (Slovenija)– Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.


C2942018SL3720120180621SL0051372382

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 21 junija 2018 Višje sodišče v Mariboru (Slovenija)– Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

(Zadeva C-407/18)

2018/C 294/51Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Višje sodišče v Mariboru

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Tožena stranka: Addiko Bank d.d.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je ob upoštevanju načela učinkovitosti prava EU Direktivo Sveta 93/13/EGS ( 1 ) pravilno razlagati tako, da mora izvršilno sodišče v izvršilnem postopku po uradni dolžnosti zavrniti izvršbo glede nedopustnega (nepoštenega) pogoja, zajetega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu (izvršilnem naslovu), v primeru kot je obravnavani, v katerem procesna ureditev države članice sodišču ne daje učinkovite možnosti, da prekine oziroma odloži izvršbo (na dolžnikov predlog ali po uradni dolžnosti) do končne vsebinske odločitve o nedopustnosti pogoja v pravdnem postopku, ki ga sproži dolžnik potrošnik.


( 1 ) Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, str. 29).