201808030202050072018/C 294/514072018CJC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180621373822

Cauza C-407/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) la 21 iunie 2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.


C2942018RO3720120180621RO0051372382

Cerere de decizie preliminară introdusă de Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) la 21 iunie 2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.

(Cauza C-407/18)

2018/C 294/51Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Višje sodišče v Mariboru

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Pârâtă: Addiko Bank d.d.

Întrebarea preliminară

În considerarea principiului efectivității dreptului Uniunii Europene, Directiva 93/13/CEE ( 1 ) a Consiliului trebuie interpretată în sensul că, în cadrul procedurii de executare, instanța de executare este ținută din oficiu să refuze executarea din cauza unei clauze abuzive (excesive) conținute într un act notarial direct executoriu (titlu executoriu), într o cauză precum cea supusă examinării, în care reglementarea procedurală a statului membru nu îi atribuie instanței de executare o posibilitate efectivă de a întrerupe sau de a suspenda executarea (la cererea debitorului sau din oficiu) până la adoptarea unei decizii definitive pe fond cu privire la caracterul abuziv al clauzei, pronunțată la încheierea procedurii de judecată inițiate de debitor în calitate de consumator?


( 1 ) Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).