201808030202050072018/C 294/514072018CJC29420180820FI01FIINFO_JUDICIAL20180621373822

Asia C-407/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) on esittänyt 21.6.2018 – Aleš Kuhar ja Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d.


C2942018FI3720120180621FI0051372382

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) on esittänyt 21.6.2018 – Aleš Kuhar ja Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d.

(Asia C-407/18)

2018/C 294/51Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Višje sodišče v Mariboru

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Aleš Kuhar ja Jožef Kuhar

Vastapuoli: Addiko Bank d.d.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko neuvoston direktiiviä 93/13/ETY ( 1 ) tulkittava Euroopan unionin oikeuden tehokkuusperiaatteen valossa siten, että täytäntöönpanosta vastaavan tuomioistuimen on ulosmittausmenettelyssä viran puolesta kieltäydyttävä ulosmittauksesta sellaisen kohtuuttoman (haitantekomielessä laaditun) ehdon perusteella, joka sisältyy välittömästi täytäntöönpanokelpoiseen notaarin vahvistamaan asiakirjaan (ulosmittausperuste) käsiteltävän asian kaltaisessa tapauksessa, jossa jäsenvaltion prosessilainsäädännössä ei myönnetä täytäntöönpanosta vastaavalle tuomioistuimelle tosiasiallista mahdollisuutta keskeyttää ulosmittaus tai lykätä sitä (velallisen hakemuksesta tai viran puolesta) velallisen kuluttajana vireille paneman pääasiamenettelyn päätteeksi sopimusehdon kohtuuttomuudesta pääasiassa annettavaan lainvoimaiseen ratkaisuun asti.


( 1 ) Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).