3.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 311/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) 19. junija 2018 – Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA

(Zadeva C-404/18)

(2018/C 311/07)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Tožena stranka: WTG Retail BVBA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Unije in natančneje člen 24 Direktive 2006/54/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, s katero je varstvo pred viktimizacijo oseb, ki nastopijo kot priče, zagotovljeno zgolj osebam, ki v okviru preučitve pritožbe tistemu, pri komer je pritožba vložena, v datiranem in podpisanem dokumentu razkrijejo to, kar so same videle ali slišale in kar je povezano s položajem, ki je predmet pritožbe, ali ki nastopijo kot priče pred sodiščem?


(1)  UL 2006, L 204, str. 23.