3.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 311/8


Az Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgium) által 2018. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kontra WTG Retail BVBA

(C-404/18. sz. ügy)

(2018/C 311/07)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperesek: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Alperes: WTG Retail BVBA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot és különösen a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 24. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a tanúként fellépő személyek viktimizációval szembeni védelmét kizárólag annak a személynek biztosítja, aki valamely panasz vizsgálata keretében egy aláírt és keltezéssel ellátott dokumentumban hozza az általa észlelt vagy hallott, és a panasz tárgyát képező helyzetre vonatkozó tényállást annak a személynek a tudomására, akinél a panaszt benyújtották, vagy aki a bíróság előtt tanúként vallomást tesz?


(1)  HL 2006. L 204., 23. o.