3.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 311/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2018. uputio Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) – Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen protiv WTG Retail BVBA

(Predmet C-404/18)

(2018/C 311/07)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Tuženik: WTG Retail BVBA

Prethodno pitanje

Treba li pravo Unije, a osobito članak 24. Direktive 2006/54/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis prema kojem se zaštita od viktimizacije osoba koje sudjeluju u svojstvu svjedoka primjenjuje samo na osobu koja u okviru ispitivanja pritužbe, osobi kojoj se podnosi pritužba, u potpisanom i datiranom dokumentu priopći činjenice koje je osobno vidjela ili čula, a odnose se na situaciju koja je predmet pritužbe, ili osobu koja kao svjedok daje iskaz u sudskom postupku?


(1)  SL 2006., L 204, str. 23. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246.)