201808030142050442018/C 294/473982018CJC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180615343521

Cauza C-398/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 15 iunie 2018 – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social și Tesorería General de la Seguridad Social


C2942018RO3410120180615RO0047341352

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 15 iunie 2018 – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social și Tesorería General de la Seguridad Social

(Cauza C-398/18)

2018/C 294/47Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Părțile din procedura principală

Apelant: Antonio Bocero Torrico

Intimate: Instituto Nacional de la Seguridad Social și Tesorería General de la Seguridad Social

Întrebarea preliminară

Articolul 48 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care impune drept condiție pentru a beneficia de o pensie anticipată ca valoarea pensiei care urmează să fie încasată să fie mai mare decât pensia minimă care i-ar reveni persoanei în cauză în temeiul legislației naționale, expresia „pensia care urmează să fie încasată” fiind interpretată ca fiind pensia efectivă asigurată de statul membru competent (în speță Spania), fără a se lua în calcul și pensia efectivă care ar putea fi încasată pentru o altă prestație de aceeași natură din partea unui alt stat membru sau a altor state membre?