201808030142050442018/C 294/473982018CJC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180615343521

Lieta C-398/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social un Tesorería General de la Seguridad Social


C2942018LV3410120180615LV0047341352

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social un Tesorería General de la Seguridad Social

(Lieta C-398/18)

2018/C 294/47Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pamatlietas puses

Prasītājs: Antonio Bocero Torrico

Atbildētāji: Instituto Nacional de la Seguridad Social un Tesorería General de la Seguridad Social

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 48. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā pieeja priekšlaicīgai vecuma pensijai tiek padarīta atkarīga no nosacījuma, ka izmaksājamās pensijas apmēram ir jābūt lielākam par minimālo pensiju, kādu attiecīgajai personai būtu jāizmaksā atbilstoši valsts tiesiskajam regulējumam, interpretējot šo “izmaksājamo pensiju” kā faktisko pensiju, ko izmaksā tikai kompetentā dalībvalsts (šajā gadījumā – Spānija), neņemot vērā arī faktisko pensiju, kuru attiecīgā persona varētu saņemt kā tāda paša veida pabalstu no vienas vai vairākām citām dalībvalstīm?