201808030152050062018/C 294/463972018CJC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180615333421

Cauza C-397/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Barcelona (Spania) la 15 iunie 2018 – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.


C2942018RO3310120180615RO0046331342

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Barcelona (Spania) la 15 iunie 2018 – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

(Cauza C-397/18)

2018/C 294/46Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ana María Páez Juárez

Pârâtă: Nobel Plastiques Ibérica S.A.

Celelalte părți din procedură: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) și Ministerio Fiscal

Întrebările preliminare

1)

Trebuie să fie considerate drept persoane cu handicap în scopul aplicării Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă ( 1 ), astfel cum a fost interpretată în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, lucrătorii calificați ca fiind deosebit de sensibili față de anumite riscuri în cazul în care, prin caracteristicile lor personale sau starea biologică cunoscută, sunt deosebit de sensibili față de riscurile care decurg din muncă și din acest motiv nu pot ocupa anumite posturi întrucât acestea presupun un risc pentru sănătatea lor sau a altor persoane?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, se formulează următoarele întrebări:

2)

Constituie un act de discriminare directă sau indirectă, în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/78/CE, decizia de concediere a unei lucrătoare din motive economice, tehnice, de organizare și de producție, în cazul în care acestei persoane îi este recunoscut un handicap, întrucât este deosebit de sensibilă pentru a ocupa anumite posturi din cauza afecțiunilor fizice și are prin urmare dificultăți în a atinge nivelul de productivitate cerut astfel încât să nu fie selectată pentru concediere?

3)

Constituie un act de discriminare directă sau indirectă, în sensul articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/78/CE, decizia de concediere a unei lucrătoare din motive economice, tehnice, de organizare și de producție, în cazul în care acestei persoane îi este recunoscut un handicap, întrucât a fost declarată ca fiind deosebit de sensibilă pentru a ocupa anumite posturi din cauza afecțiunilor fizice, iar decizia de concediere se adoptă, printre alte criterii, pe baza polivalenței acesteia pentru toate posturile, inclusiv pentru cele pe care nu le poate ocupa persoana cu handicap?

4)

Constituie un act de discriminare indirectă, în termenii prevăzuți la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/78/CE decizia de concediere a unei lucrătoare din motive economice, tehnice, de organizare și de producție, în cazul în care acestei persoane îi este recunoscut un handicap și pentru acest motiv a fost declarată ca fiind deosebit de sensibilă pentru a ocupa anumite posturi din cauza afecțiunilor fizice, care i-au cauzat perioade îndelungate de absență sau de concediu medical înainte de concediere, iar decizia este adoptată, printre alte criterii, pe baza absenteismului lucrătoarei în cauză?


( 1 ) JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 5/vol. 6, p. 7.