201808030152050062018/C 294/463972018CJC29420180820LT01LTINFO_JUDICIAL20180615333421

Byla C-397/18: 2018 m. birželio 15 d.Juzgado de lo Social de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ana María Páez Juárez / Nobel Plastiques Ibérica, S.A


C2942018LT3310120180615LT0046331342

2018 m. birželio 15 d.Juzgado de lo Social de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ana María Páez Juárez / Nobel Plastiques Ibérica, S.A

(Byla C-397/18)

2018/C 294/46Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ana María Páez Juárez

Atsakovė: Nobel Plastiques Ibérica S.A

Kitos šalys: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ir Ministerio Fiscal

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar taikant 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus ( 1 ), kaip ji buvo išaiškinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, turi būti laikomi neįgaliaisiais darbuotojai, kurie pripažįstami ypač pažeidžiamais dėl tam tikros rizikos, kai dėl savo asmeninių savybių arba akivaizdžios fizinės būklės jie yra ypač pažeidžiami dėl su darbu susijusios rizikos ir dėl šios priežasties negali vykdyti tam tikrų pareigų, nes taip kiltų rizika jų arba kitų asmenų sveikatai?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, pateikiami šie klausimai:

2.

Ar sprendimas atleisti darbuotoją dėl ekonominių, techninių, organizacinių ir gamybinių priežasčių, kai šis asmuo turi pripažintą negalią, nes dėl fizinių sutrikimų jam ypač sunku vykdyti tam tikras pareigas, todėl sudėtinga pasiekti našumo lygį, kurio reikia, kad negalėtų būti atleistas, reiškia, kad vykdoma tiesioginė arba netiesioginė diskriminacija, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalies b punktą?

3.

Ar sprendimas atleisti darbuotoją dėl ekonominių, techninių, organizacinių ir gamybinių priežasčių, kai šis asmuo turi pripažintą negalią, t. y. kad dėl fizinių sutrikimų jam ypač sunku vykdyti tam tikras pareigas, ir šis sprendimas priimtas, be kitų vertinimo kriterijų, atsižvelgiant į gebėjimus atlikti įvairias užduotis visose darbo vietose, įskaitant tas užduotis, kurių negali atlikti neįgalusis, reiškia, kad vykdoma tiesioginė arba netiesioginė diskriminacija, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalies b punktą?

4.

Ar sprendimas atleisti darbuotoją dėl ekonominių, techninių, organizacinių ir gamybinių priežasčių, kai šis asmuo turi pripažintą negalią ir, kaip patvirtinta, dėl savo fizinių sutrikimų, dėl kurių prieš atleidimą ilgą laiką nebuvo darbe arba turėjo nedarbingumo pažymėjimą, jam ypač sunku vykdyti tam tikras pareigas, ir šis sprendimas priimtas, be kitų vertinimo kriterijų, atsižvelgiant į šio darbuotojo nebuvimo darbe rodiklį, reiškia, kad vykdoma netiesioginė diskriminacija, kaip tai apibrėžta Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalies b punkte?


( 1 ) OL L 303, 2000, p. 16.