201808030162050392018/C 294/443872018CJC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180612323211

Lieta C-387/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. jūnijā iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polija) – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


C2942018LV3210120180612LV0044321321

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. jūnijā iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polija) – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Lieta C-387/18)

2018/C 294/44Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Delfarma Sp. z o.o.

Atbildētājs: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesības, it īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. un 36. pants ir pretrunā valsts tiesiskajam regulējumam, saskaņā ar kuru atļauja paralēli importēto zāļu izplatīšanai dalībvalstī nevar tikt piešķirta tikai tādēļ, ka zāles, kas ir paralēlā importa priekšmets, ir atļautas eksportētājā dalībvalstī kā ģenēriskās zāles atsauces zālēm, t.i., pamatojoties uz kopsavilkuma dokumentāciju, bet importētājā dalībvalstī šādas zāles ir atļauts laist apgrozībā kā atsauces ārstniecisko līdzekli, t.i., pamatojoties uz pilnīgu dokumentāciju, turklāt šāds lēmums par atteikumu tiek pieņemts bez abu zāļu terapeitiska identiskuma pārbaudes pēc būtības un bez valsts iestādes pieprasījuma, neskatoties uz šādu iespēju, saņemt dokumentāciju no attiecīgās eksportētājas dalībvalsts iestādes?