201808030382049942018/C 294/423852018CJC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180611303122

Cauza C-385/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 11 iunie 2018 – Arriva Italia Srl și alții/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


C2942018RO3020120180611RO0042302312

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 11 iunie 2018 – Arriva Italia Srl și alții/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Cauza C-385/18)

2018/C 294/42Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Pârât: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Întrebările preliminare

În împrejurările de fapt și de drept din procedura principală, o măsură constând în alocarea în temeiul legii a sumei de 70 de milioane de euro în favoarea unui operator din sectorul transportului feroviar, în condițiile prevăzute de Legea nr. 208 din 28 decembrie 2015 (articolul 1 alineatul 867), astfel cum a fost modificată prin Decretul-lege nr. 50 din 24 aprilie 2017, și în transferul subsecvent al sumei menționate către alt operator economic, fără procedură de cerere de ofertă și pentru o contraprestație egală cu zero, constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns afirmativ, este necesar să se stabilească dacă ajutorul în discuție este totuși compatibil cu dreptul Uniunii Europene și care sunt consecințele neefectuării notificării potrivit articolului 10[8] alineatul (3) TFUE?