201808030382049942018/C 294/423852018CJC29420180820LT01LTINFO_JUDICIAL20180611303122

Byla C-385/18: 2018 m. birželio 11 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Arriva Italia Srl ir kt. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


C2942018LT3020120180611LT0042302312

2018 m. birželio 11 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Arriva Italia Srl ir kt. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Byla C-385/18)

2018/C 294/42Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P).

Atsakovai apeliaciniame procese: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prejudiciniai klausimai

Ar, atsižvelgiant į nurodytas teisines ir faktines aplinkybes, priemonė, kurią sudarė 70 mln. EUR dydžio asignavimų skyrimas geležinkelių transporto sektoriaus ekonominės veiklos vykdytojui 2015 m. gruodžio 28 d.Legge (Įstatymas) Nr. 208, iš dalies pakeistu 2017 m. balandžio 24 d.Decreto-legge (Dekretas įstatymas) Nr. 50, (1 straipsnio 867 dalyje) nustatytomis sąlygomis, o vėliau minėto veiklos vykdytoje perleidimas kitam ekonominės veiklos vykdytojui be konkurso ir be jokio atlygio, yra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnį?

Teigiamo atsakymo atveju, reikia nustatyti, ar nagrinėjama pagalba yra suderinama su ES teise, ir kokios nepranešimo apie ją, kaip reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalį, pasekmės.