201808030382049942018/C 294/423852018CJC29420180820HU01HUINFO_JUDICIAL20180611303122

C-385/18. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Arriva Italia Srl és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


C2942018HU3020120180611HU0042302312

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Arriva Italia Srl és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(C-385/18. sz. ügy)

2018/C 294/42Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Arriva Italia Srl, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Alperes: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értelmében vett állami támogatásnak minősül e a hivatkozott jogi és ténybeli körülmények között a vasúti szállítási ágazat egyik gazdasági szereplője javára a 2017. április 24-i 50. sz. decreto leggével módosított, 2015. december 28-i 208. sz. törvényben (1. cikk (867) bekezdése) meghatározott feltételek mellett 70 millió euró összegű, törvény szerinti előirányzat juttatását, valamint az e gazdasági szereplőnek egy másik gazdasági szereplő részére történő, közbeszerzési eljárás lefolytatása és ellenszolgáltatás nyújtása nélküli későbbi átruházását magában foglaló intézkedés?

Igenlő válasz esetén azt kell megállapítani, hogy a szóban forgó támogatás egyébként összeegyeztethető e az uniós joggal, és mik a következményei annak, hogy azt nem jelentették be az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése értelmében?