201808030382049942018/C 294/423852018CJC29420180820CS01CSINFO_JUDICIAL20180611303122

Věc C-385/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. června 2018 – Arriva Italia Srl a další v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


C2942018CS3020120180611CS0042302312

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. června 2018 – Arriva Italia Srl a další v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Věc C-385/18)

2018/C 294/42Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Odpůrce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Předběžná otázka

Představuje, za uvedených právních a skutkových okolností, opatření spočívající ve vyčlenění prostředků ve výši 70 milionů eur ve prospěch subjektu činného v odvětví železniční přepravy, za podmínek stanovených zákonem č. 208 ze dne 28. prosince 2015 (čl. 1 odst. 867), ve znění nařízení vlády s mocí zákona č. 50 ze dne 24. dubna 2017, a následné převedení tohoto subjektu na jiný hospodářský subjekt, bez zadávacího řízení a bezplatně, státní podporu podle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie?

V případě kladné odpovědi, je předmětná podpora přesto slučitelná s unijním právem a jaké jsou důsledky jejího neoznámení podle čl. 10[8] odst. 3 SFEU?