201807270592024602018/C 285/483842018CJC28520180813FI01FIINFO_JUDICIAL20180608313111

Asia C-384/18: Kanne 8.6.2018 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta


C2852018FI3110120180608FI0048311311

Kanne 8.6.2018 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-384/18)

2018/C 285/48Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Tserepa-Lacombe ja L. Malferrari)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2006/123/EY ( 1 ) 25 artiklan 1 kohdan ja SEUT 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2006/123/EY 25 artiklan 1 kohdan ja SEUT 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska (i) se on kieltänyt harjoittamasta samanaikaisesti yhtäältä kirjanpitäjän toimintaa ja toisaalta meklarin, vakuutusasiamiehen ja kiinteistönvälittäjän toimintaa tai pankki- tai rahoituslaitostoimintaa, ja (ii) on sallinut hyväksyttyjen kirjanpitäjien ja veroasiantuntijoiden ammattijärjestön (IPCF) kieltävän harjoittamasta samanaikaisesti yhtäältä kirjanpitäjän toimintaa ja toisaalta maatalous-, käsiteollista ja kaupallista toimintaa.


( 1 ) Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY (EUVL L 376, s. 36).