201808030502050222018/C 294/413832018CJC29420180820MT01MTINFO_JUDICIAL20180611303011

Kawża C-383/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (il-Polonja) fil-11 ta Ġunju 2018 – Lexitor Sp. z o.o vs Spółdzielczej Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie


C2942018MT3010120180611MT0041301301

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (il-Polonja) fil-11 ta Ġunju 2018 – Lexitor Sp. z o.o vs Spółdzielczej Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

(Kawża C-383/18)

2018/C 294/41Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Lexitor Sp. z o.o

Konvenuti: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Domanda preliminari

L-Artikolu 16(1) moqri flimkien mal-punt g tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE ( 1 ) għandu jiġi interpretat fis-sens li konsumatur, li jkun ħallas minn qabel l-ammont dovut minnu taħt kuntratt ta’ kreditu, għandu dritt għal tnaqqis mill-ispiża totali tal-kreditu, inklużi l-ispejjeż li l-ammont tagħhom ma jiddependix fuq it-tul ta’ dan il-kuntratt ta’ kreditu?


( 1 ) ĠU 2008 L 133, p. 66.