201808030502050222018/C 294/413832018CJC29420180820HR01HRINFO_JUDICIAL20180611303011

Predmet C-383/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2018. uputio Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Poljska) – Lexitor Sp. z o.o. protiv Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka sa sjedištem u Gdynii, Santander Consumer Bank S.A. sa sjedištem u Wrocławu, mBank S.A. sa sjedištem u Varšavi


C2942018HR3010120180611HR0041301301

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2018. uputio Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Poljska) – Lexitor Sp. z o.o. protiv Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka sa sjedištem u Gdynii, Santander Consumer Bank S.A. sa sjedištem u Wrocławu, mBank S.A. sa sjedištem u Varšavi

(Predmet C-383/18)

2018/C 294/41Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Lexitor Sp. z o.o.

Tuženici: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka sa sjedištem u Gdynii, Santander Consumer Bank S.A. sa sjedištem u Wrocławu, mBank S.A. sa sjedištem u Varšavi

Prethodno pitanje

Treba li odredbu iz članka 16. stavka 1. u vezi s člankom 3. točkom (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ ( 1 ) tumačiti na način da potrošač, u slučaju prijevremene otplate svojih obveza prema ugovoru o kreditu, ima pravo na sniženje ukupnih troškova kredita, uključujući troškove čiji iznos ne ovisi o trajanju ugovora o kreditu?


( 1 ) SL 2008., L 133, str. 66. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.)