201808030502050222018/C 294/413832018CJC29420180820EL01ELINFO_JUDICIAL20180611303011

Υπόθεση C-383/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Πολωνία) στις 11 Ιουνίου 2018 — Lexitor Sp. z o.o κατά Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka που εδρεύει στη Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. που εδρεύει στο Βρότσλαβ, mBank S.A. που εδρεύει στη Βαρσοβία


C2942018EL3010120180611EL0041301301

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Πολωνία) στις 11 Ιουνίου 2018 — Lexitor Sp. z o.o κατά Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka που εδρεύει στη Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. που εδρεύει στο Βρότσλαβ, mBank S.A. που εδρεύει στη Βαρσοβία

(Υπόθεση C-383/18)

2018/C 294/41Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Lexitor Sp. z o.o

Εναγόμενες: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka που εδρεύει στην Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. που εδρεύει στο Βρότσλαβ, mBank S.A. που εδρεύει στη Βαρσοβία

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 16, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ ( 1 ) του Συμβουλίου, την έννοια ότι ένας καταναλωτής, σε περίπτωση πρόωρης εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του που απορρέουν από σύμβαση πιστώσεως, έχει δικαίωμα σε μείωση του συνολικού κόστους της πιστώσεως, επομένως και των επιβαρύνσεων των οποίων το ύψος δεν εξαρτάται από τη διάρκεια της σχετικής συμβάσεως πιστώσεως;


( 1 ) ΕΕ L 133, σ. 660.