201808030502050222018/C 294/413832018CJC29420180820DA01DAINFO_JUDICIAL20180611303011

Sag C-383/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polen) den 11. juni 2018 — Lexitor Sp. z o.o. mod Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka med hovedsæde i Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. med hovedsæde i Wroclaw, mBank S.A. med hovedsæde i Warszawa


C2942018DA3010120180611DA0041301301

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polen) den 11. juni 2018 — Lexitor Sp. z o.o. mod Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka med hovedsæde i Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. med hovedsæde i Wroclaw, mBank S.A. med hovedsæde i Warszawa

(Sag C-383/18)

2018/C 294/41Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Lexitor Sp. z o.o.

Sagsøgte: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka med hovedsæde i Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. med hovedsæde i Wroclaw, mBank S.A. med hovedsæde i Warszawa

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 16, stk. 1, sammenholdt med artikel 3, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF ( 1 ) fortolkes således, at en forbruger ved indfrielse før tiden af sine forpligtelser i henhold til en kreditaftale har ret til reduktion af de samlede kreditomkostninger, herunder også de omkostninger, hvis størrelse ikke afhænger af den pågældende kreditaftales løbetid?


( 1 ) – EUT 2008, L 133, s. 66.