201808030502050222018/C 294/413832018CJC29420180820CS01CSINFO_JUDICIAL20180611303011

Věc C-383/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polsko) dne 11. června 2018 – Lexitor Sp. z o.o v. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie


C2942018CS3010120180611CS0041301301

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polsko) dne 11. června 2018 – Lexitor Sp. z o.o v. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

(Věc C-383/18)

2018/C 294/41Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Lexitor Sp. z o.o

Žalované: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Předběžné otázky

Musí být čl. 16 odst. 1 ve spojení s čl. 3 [písm.] g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS ( 1 ) (ve znění pozdějších předpisů) vykládán v tom smyslu, že spotřebitel má v případě předčasného splacení svých závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy nárok na snížení celkových nákladů úvěru, včetně nákladů, jejichž výše není závislá na délce doby trvání uvedené úvěrové smlouvy?


( 1 ) – Úř. věst. 2008, L 133, s. 660.