201808030192050472018/C 294/393812018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180611282922

Zadeva C-381/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. junija 2018 – G. S., nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid


C2942018SL2820120180611SL0039282292

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. junija 2018 – G. S., nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-381/18)

2018/C 294/39Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: G. S.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 6(2) Direktive 2003/86/ES ( 1 ) razlagati tako, da se za odvzem ali zavrnitev podaljšanja pravice do prebivanja družinskemu članu iz razlogov javnega reda zahteva, da se obrazloži, da osebno ravnanje zadevnega družinskega člana predstavlja resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za temeljne interese družbe?

2.

Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti nikalno, katere zahteve glede obrazložitve morajo potem v skladu s členom 6(2) Direktive 2003/86/ES veljati za odvzem ali zavrnitev podaljšanja pravice do prebivanja družinskemu članu iz razlogov javnega reda?

Ali je treba člen 6(2) Direktive 2003/86/ES razlagati tako, da nasprotuje nacionalni praksi, v skladu s katero je mogoče družinskemu članu odvzeti pravico do prebivanja ali preklicati njeno podaljšanje iz razlogov javnega reda, če sta kazen oziroma ukrep, ki vključuje odvzem prostosti, ki sta naložena zadevnemu družinskemu članu, dovolj visoka glede na trajanje zakonitega prebivanja na Nizozemskem (drsna lestvica), pri čemer je bilo na podlagi meril iz sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) z dne 2. avgusta 2001, Boultif proti Švici, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, in z dne 18. oktobra 2006, Üner proti Nizozemski, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, izvedeno tehtanje interesov med interesi zadevnega družinskega člana, da na Nizozemskem uveljavlja pravico do združitve družin, na eni strani in interesom nizozemske države, da zaščiti javni red, na drugi strani?


( 1 ) Direktiva sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 224).