201808030192050472018/C 294/393812018CJC29420180820HR01HRINFO_JUDICIAL20180611282922

Predmet C-381/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2018. uputio Raad van State (Nizozemska) – G.S.,druga stranka u postupku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid


C2942018HR2820120180611HR0039282292

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2018. uputio Raad van State (Nizozemska) – G.S.,druga stranka u postupku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Predmet C-381/18)

2018/C 294/39Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: G.S.

Druga stranka u žalbenom postupku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 6. stavak 2. Direktive 2003/86/EZ ( 1 ) tumačiti na način da se u slučaju povlačenja ili odbijanja obnavljanja dozvole boravka člana obitelji zbog razlogâ javnog poretka mora obrazložiti činjenica da osobno ponašanje dotičnog člana obitelji predstavlja stvarnu, trenutačnu i dostatno ozbiljnu prijetnju koja utječe neki od temeljnih interesa društva?

2.

Ako je odgovor na drugo pitanje niječan, koji se zahtjevi u pogledu obrazlaganja, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 2003/86, primjenjuju na odbijanje povlačenje ili odbijanje obnavljanja dozvole boravka člana obitelji zbog razlogâ javnog poretka?

3.

Treba li članak 6. stavak 2. Direktive 2003/86 tumačiti na način da mu se protivi nacionalna praksa u skladu s kojom se obnavljanje dozvole boravka članu obitelji može povući ili odbiti zbog razlogâ javnog poretka ako je kazna ili mjera izrečena protiv njega dovoljno stroga („klizna ljestvica”) s obzirom na trajanje zakonitog boravka u Nizozemskoj, pri čemu se na temelju kriterija iz presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) od 2. kolovoza 2001., Boultif protiv Švicarske, CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, i od 18. listopada 2006., Üner protiv Nizozemske, CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, odvaguju interes dotičnog člana obitelji u pogledu ostvarivanja prava na spajanje obitelji u Nizozemskoj i interes nizozemske države u pogledu zaštite javnog poretka?


( 1 ) Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL 2003., L 251, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)