201808030072050402018/C 294/383802018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180611282811

Kohtuasi C-380/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus E.P.


C2942018ET2810120180611ET0038281281

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus E.P.

(Kohtuasi C-380/18)

2018/C 294/38Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vastustaja: E.P.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse (EL) 2016/399 ( 1 ) (Schengeni piirieeskirjad) (ELT 2016, L 77, lk 1) artikli 6 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada nii, et tehes otsust, et kuni 90-päevane seaduslik viibimine liikmesriikide territooriumil mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul on lõppenud, kuna välismaalane ohustab avalikku korda, on vaja põhjendada, et asjaomase välismaalase konkreetsest käitumisest lähtub tõeline, vahetu ja piisavalt tõsine oht, mis kahjustab mõnda ühiskonna põhihuvi?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis millised nõuded tulenevad määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktist e sellisel juhul põhjendamisele, et välismaalane ohustab avalikku korda.

3.

Kas määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi tava, et välismaalast peetakse avalikku korda ohustavaks juba üksnes seetõttu, et teda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT 2016, L 77, lk 1).