201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180608282921

Zadeva C-379/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. junija 2018 – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin


C2762018SL2810120180608SL0037281292

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. junija 2018 – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(Zadeva C-379/18)

2018/C 276/37Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revident: Deutsche Lufthansa AG

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Land Berlin

Druga udeleženca: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je določba nacionalnega prava, ki določa, da je treba sistem za obračunavanje letaliških pristojbin, za katerega se je odločil upravni organ, predložiti v odobritev neodvisnemu nadzornemu organu, ne da bi upravnemu organu letališča in uporabniku letališča prepovedala, da se dogovorita za druge pristojbine kot tiste, ki jih je odobril nadzorni organ, skladna z Direktivo 2009/12/ES ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah (UL 2009, L 70, str. 12), zlasti s členom 3, členom 6, od (3) do (5), ter členom 11(1) in (7) te direktive?

2.

Ali je z navedeno direktivo skladna razlaga nacionalnega prava, v skladu s katero uporabnik letališča ne more izpodbijati odobritve seznama pristojbin s strani neodvisnega nadzornega organa, lahko pa proti upravnemu organu letališča vloži tožbo in uveljavlja, da pristojbina s seznama pristojbin ni pravično določena?


( 1 ) UL L 70, 2009, str. 11.